Phân quyền hệ thống

Chức năng phân quyền hệ thống của phần mềm quản lý giáo dục giúp người dùng set quyền cho các nhân viên trong hệ thống

Truy cập: Menu -> Cấu hình hệ thống -> Phân quyền hệ thống

Phân quyền phần mềm quản lý giáo dục

Click vào “Thêm mới” để tạo thêm quyền mới trong hệ thống -> Hiện popup Thêm mới -> Nhập tên quyền, mã quyền -> Click “Lưu” để cập nhật quyền mới

phân quyền hệ thống phần mềm quản lý giáo dục
  • Tất cả các quyền đều được hiển thị tại màn hình Phân quyền hệ thống.
  • Cuối mỗi quyền đều có nút cập nhật và xóa để thao tác.
  • Để cập nhật các màn hình mà quyền có thể thao tác click vào “Cập nhật” cuối dòng của mỗi quyền -> Hiện popup “Cấu hình quyền” -> Click chọn các màn hình quyền cho phép quyền thao tác -> Click “Lưu” để hoàn tất cập nhật.
Phân quyền hệ thống của phần mềm quản lý giáo dục

Lưu ý: các quyền mặc định của hệ thống: admin, cskh, marketing, sale không thể xóa được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *