Trạng thái liên hệ

Chức năng giúp người dùng thêm các trạng thái liện hệ phù hợp với quy trình của trung tâm.

Truy cập: Menu -> Liên hệ -> Trạng thái liên hệ

Click “Thêm mới” để tạo trạng thái chính -> hiện popup Thêm mới, nhập Tên trạng thái, Mô tả và chọn màu -> Click “Lưu” để hoàn tất.

Tất cả những Trạng thái được tạo sẽ hiển thị tại màn hình Trạng thái liên hệ
Để tạo Trạng thái liên hệ con click vào dấu “+” đầu mỗi Trạng thái, click Thêm mới để tạo.
Các Trạng thái liên hệ con được tạo sẽ hiển thị trong Trạng thái liên hệ cha tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *