Nguồn liên hệ

Giúp người dùng quản lý các nguồn học viên, ứng viên, có thể lọc được các ứng viên đăng ký theo nguồn.

Truy cập: Menu -> Liên hệ -> Nguồn liên hệ

Click “Thêm mới” để tạo mới Nguồn liên hệ phù hợp -> Hiện ra popup Thêm mới, nhập Tên nguồn, Mô tả -> Click “Lưu” để hoàn tất

Tất cả những nguồn được tạo sẽ hiển thị tại màn hình Nguồn liên hệ
Để tạo Liên hệ con click vào dấu “+” đầu mỗi liên hệ, click Thêm mới để tạo.
Các liên hệ con được tạo sẽ hiển thị trong liên hệ cha tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *