Danh sách liên hệ

Nơi quản lý tất cả các liên hệ của hệ thống, với bộ lọc 12 tiêu chí giúp người dùng dễ dàng lọc các liên hệ cần tiềm.

Truy cập: Menu -> Liên hệ -> Danh sách liên hệ

Bộ lọc tìm kiếm (1) giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các liên hệ theo các tiêu chí:
Ngày tạo: giúp người dùng lọc các liên hệ theo thời gian tạo liên hệ trên hệ thống.
Thông tin: lọc những liên hệ với thông tin tìm kiếm như tên liên hệ, sđt…
Trạng thái: lọc những liên hệ với trạng thái được chọn.
Nguồn: lọc theo nguồn của liên hệ.
Phân công: lọc những liên hệ theo phân công cho nhân viên.
Lớp học quan tâm: lọc những liên hệ theo lớp học liên hệ quan tâm.
Lớp học đã đăng ký: lọc những liên hệ theo lớp học liên hệ đã đăng ký.
Môn học quan tâm: lọc liên hệ theo môn học liên hệ đang quan tâm.
Ngày test: lọc liên hệ theo ngày làm bài test.
Giáo viên test: lọc những liên hệ tham gia bài test của giáo viên lọc.
Kết quả test: lọc liên hệ theo kết quả của bài test.
Ngày học thử: lọc liên hệ theo ngày liên hệ đăng ký học thử.

Các thao tác chức năng (2) giúp người dùng thao tác nhanh các tính năng:

Import Excel: chức năng giúp người dùng tạo hàng loạt các liên hệ trên hệ thống bằng cách import excel.
Click “Import Excel” -> hiện popup Import Excel Danh Sách Liên Hệ -> Click ImportEduContact.xlsx để tải file mẫu về và nhập theo file mẫu

Các thông tin cần nhập: Tên học viên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Giới tính, Ngày sinh và Ghi chú.
Sau khi nhập xong -> Click Import Excel để tải file lên -> Hiện popup Import Excel Danh Sách Liên Hệ

(1) Click hoặc kéo file vào để upload
(2) Chọn trạng thái cho các liên hệ được tải lên
(3) Chọn nguồn lên hệ cho các liên hệ được tải lên
(4) Chọn môn học quan tâm cho các liên hệ được tải lên
Click vào “Cập nhật dữ liệu” để tải file lên
Các liên hệ vừa được cập nhật sẽ hiển thị tại màn hình “Danh sách liên hệ”

Để chia những liện hệ cho nhân viên xử lý Click vào “Phân công” -> hiện popup “Phân công”
Có 2 hình thức chia là chia “Đã chọn” và chia “Tất cả”

Chọn nhân viên để chia liên hệ -> Click “Chia” để tiến hành chia cho nhân viên

Để in danh sách các liên hệ Click vào “In” để in danh sách liên hệ -> Hiện popup “In”
Có 2 hình thức chọn in “Đã chọn” và “Tất cả”

Click vào “In” để in danh sách liên hệ
Click vào Excel để xuất excel danh sách liên hệ

Để thêm liên hệ Click vào “Thêm mới” -> Hiện popup “Liên hệ.

Nhập thông tin liên hệ:
_ Số điện thoại
_Họ tên
_ Email
_Giới tính
_Ngày sinh
_Địa chỉ
_Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã
_Ghi chú
_Ghi chú thông tin khách hàng khác
_Đăng ký cho người khác (Nếu đăng ký cho người khác)
_Thêm liên lạc: nhập các thông tin của ứng viên

Nhập các thông tin tư vấn:
_ Trạng thái
_ Môn học quan tâm
_ Lớp học quan tâm
_Trung tâm
_Ghi chú

Nhập thông tin Marketing
– Nguồn
Click “Lưu” để hoàn tất tạo liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *