Cấu hình bài viết

Giúp người dùng dễ dàng quản lý các bài viết trên fanpage được đồng bộ trong hệ thống.

Truy cập: Menu -> Facebook -> Cấu hình bài viết

  1. Thêm mới bài viết

Click vào “Thêm mới”  để xuất hiện popup cấu hình bài viết tiến hành cấu hình theo từng bước

  • B1: Chọn fanpage (1)
  • B2: Nhập ID bài viết (2) Kiểm tra, Nếu đúng id bài viết sẽ hiển thị tại khung “Nội dung bài viết Facebook”
  • B3: Nhập mô tả cho cấu hình bài viết
  • B4: Chọn cấu hình ẩn (nếu check chọn) “Ẩn có số điện thoại” và “Ẩn không có số điện thoại”(4)
  • B5: Lưu để hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *