Kết nối với fanpage

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ Fanpage Facebook với hệ thống, để quản lý những Fanpage người dùng đang làm quản trị viên

Truy cập: Menu -> facebook -> Đồng bộ facbook  

Các bước đồng bộ  tài khoản facebook
B1: Menu -> Facebook -> Đồng bộ facebook
B2: Click vào nút Login with Facebook
B3: Click tiếp tục với tư cách …

B4: Click chọn các trang bạn muốn đồng bộ và tất cả những nội dung cho phép.

B5: Tại tag FanPage ->  Danh sách Fanpage ->  Đăng ký -> Để đăng ký fanpage

B6: Tại Tag Sending -> Thêm mới để thêm danh sách sending của hệ thống
Tại Tag Danh sách đen -> Thêm mới Danh sách đen của hệ thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *